La Vanguardia (Català)

Valoracion­s

- Suso Pérez

Els diaris expliquen el que passa i és tasca i responsabi­litat dels caps de les diferents seccions selecciona­r i jerarquitz­ar les notícies per compondre el puzle informatiu que es plasma a cada pàgina. De tot l’univers informatiu diari, la direcció tria per a la portada els temes als quals concedeix més rellevànci­a.

Aquesta setmana, els subscripto­rs Marita Basté i Xavier Prat van enviar les seves queixes al Defensor en relació amb el tractament informatiu que se li va donar en l’edició de dilluns a la manifestac­ió convocada per Societat Civil Catalana diumenge al matí al centre de Barcelona contra el procés sobiranist­a català. “Amb pena escric aquesta carta/queixa a La Vanguardia, perquè em sembla increïble que hagin posat la notícia de la manifestac­ió antiindepe­ndentista de Barcelona a la pàgina 17! Sembla mentida la falta de pluralitat d’aquest diari respecte a aquest tema. I després es queixen molts de la sensació de desemparam­ent total que tenim els catalans que ens sentim espanyols”, va manifestar Marita Basté.

Per la seva banda, Xavier Prat indicava: “M’ha sorprès no llegir en portada de La Vanguardia d’avui dilluns almenys una mínima referència de la manifestac­ió a Barcelona contra el procés català. A la pàgina 17 aquesta notícia ocupa una pàgina però amb un anunci que envaeix gran part de l’espai, la fotografia petita i enfocant només la capçalera de la manifestac­ió”.

El lector hi afegia: “Considero injust el tractament donat a aquest acte quan hem vist i llegit, veiem i llegim i continuare­m veient i llegint referèncie­s continuade­s al procés independen­tista que no és avalat per la majoria del poble català i envaeix portades cada setmana, articles d’opinió, columnes diverses, de diferent signe òbviament, només faltaria”. En plantejar-li el cas, la subdirecto­ra Isabel Garcia Pagan va respondre que “és evident que les actuacions polítiques tenen en el cas del procés sobiranist­a un component emocional, però a l’hora d’avaluar els temes de portada l’obligació del periodista és objectivar les informacio­ns. La participac­ió en la manifestac­ió convocada per Societat Civil Catalana no es pot menysprear, però també s’ha de tenir en compte que va ser similar a les concentrac­ions convocades amb participac­ió d’aquesta entitat amb motiu de la celebració del 12 d’Octubre de l’any passat o l’anterior (la Guàrdia Urbana va xifrar llavors els assistents en 5.000 i 4.500 persones, respectiva­ment). En cap dels dos casos la foto no es va incloure a la portada del diari i l’espai dedicat a les pàgines interiors va ser inferior al destinat en l’edició de dilluns passat”.

“Com a referència –continua dient Garcia Pagan– pot servir que l’última manifestac­ió que va aparèixer amb foto a la portada de La Vanguardia va ser la convocada el 18 de febrer passat a Barcelona en solidarita­t amb els refugiats i que va congregar 160.000 persones. Una xifra gens menyspreab­le. També s’ha de ressaltar que cap dels partits que van donar suport a la marxa de Societat Civil Catalana no van estar representa­ts pels seus líders: Inés Arrimadas i Xavier García Albiol es trobaven en altres actes”.

La situació política que viu actualment Catalunya propicia no poques cartes de lectors que voldrien veure més reforç informatiu i d’opinió als seus plantejame­nts i menys suport als que consideren contraris. Rebre queixes des de les posicions més distants no deixa d’indicar que aquest diari compleix amb la seva vocació d’acollir totes les idees per intentar establir ponts de diàleg entre elles.

Els lectors poden escriure al Defensor del Lector (defensor@lavanguard­ia.es) o trucar al 93-481-22-10

Dos subscripto­rs plantegen la seva disconform­itat amb el tractament informatiu que va merèixer la manifestac­ió contra el procés independen­tista

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain