La Vanguardia (Català)

Mentre dormies

- P. MÀRIA, professor d’Esade Business and Law School Pep Mària

En Georg és un universita­ri alemany que estudiava a Barcelona. Un diumenge de maig del 2016 va ser atropellat per un cotxe a la Gran Via. El van portar de seguida a l’hospital, on l’equip mèdic li va salvar la vida, però va quedar en coma: els pronòstics no eren encoratjad­ors. La família va decidir traslladar-lo a un centre especialit­zat en rehabilita­ció a Alemanya.

Mentre dormia, molta gent va treballar per en Georg, però quan es va despertar no es recordava de res ni de ningú: ni del personal mèdic de l’hospital, ni dels trasllats en avió i helicòpter medicalitz­ats, ni de la gent que el va visitar. Finalment, un cap de setmana d’octubre del 2016, en Georg (pel seu propi peu!) i la seva família van tornar a Barcelona. Va participar a la cerimònia de graduació dels seus companys d’estudis; va visitar l’habitació de l’hospital on havia estat ingressat, el personal sanitari que l’havia cuidat ... la capella de l’hospital on la família resava per ell. Ell només somreia i donava les gràcies.

Quantes coses i persones fan possible la nostra vida? Només mirant enrere ens adonarem que la terra on vivim és el resultat de milers de milions d’anys de transforma­cions de galàxies i estrelles. Que l’espècie humana és el resultat de milers de milers d’anys de fets vinculats a l’aparició i desenvolup­ament de la vida biològica. Que la societat on vivim és el resultat de milers d’anys d’invents tecnològic­s, sistemes polítics, valors i visions del món. Que la meva persona és el resultat de milers de circumstàn­cies i decisions viscudes pels meus avantpassa­ts. I aquestes diverses històries (còsmica, biològica, social i familiar) conflueixe­n a cada moment per crear les circumstàn­cies que fan possible la meva vida. Quantes coses i persones fan possible la nostra vida!

I si, en realitat, visquéssim sempre mig adormits? I si passés que només de tant en tant em desperto, com en Georg, per ser una mica més conscient d’aquesta infinitat de persones i coses? Potser la meva vida és un regal continu lliurat per milions de mans que no puc ni reconèixer ni agrair completame­nt.

Tal vegada n’hi ha prou amb acceptar profundame­nt aquest regal misteriós i oferir la nostra ajuda per millorar el món que ens envolta.

I si el final de la vida no fos un adormirse, sinó un despertar-se del tot?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain