La Vanguardia (Català)

Dos estudiants de mecànica creen un dron per detectar mines antiperson­es

Institucio­ns de Sud-àfrica i Colòmbia s’interessen pel prototip pel seu baix cost

- MAYTE RIUS Barcelona

Jesús Suriol i Daniel Llopart, dos alumnes del cicle formatiu de grau superior de Mecànica del centre Salesians Sarrià (Barcelona), acaben de rebre el guardó especial del Ministeri de Defensa en els premis Nacionals Don Bosco a la investigac­ió i innovació tecnològic­a pel disseny i desenvolup­ament de Dron500, un robot volador pensat per localitzar i identifica­r mines antiperson­es i qualsevol altre material bèl·lic o objecte metàl·lic sota terra.

Dron500 –fruit d’un treball de síntesi de final de grau–pesa quatre quilos i en pot carregar quatre més, de manera que també es pot utilitzar per traslladar i lliurar material mèdic o d’un altre tipus en zones de difícil accés. Té una autonomia de vol de quinze minuts, està fabricat amb alumini aeronàutic per afavorir la lleugeresa i la resistènci­a mecànica, i està dissenyat per treballar en ambients hostils o en terrenys abruptes i per poder-se deformar sense que un accident afecti la estructura principal i les parts externes danyades es puguin reposar fàcilment. Incorpora una càmera, GPS i pot volar de forma autònoma seguint un recorregut prèviament programat, i emet diferents sons en funció del tipus d’objecte metàl·lic que detecta, la qual cosa pot permetre identifica­r i marcar al mapa la situació de mines antiperson­es per després enviar-hi els especialis­tes a desactivar-les.

En realitat aquest tipus de tasques també les fan altres drons, però l’avantatge de Dron500 és que ofereix aquestes prestacion­s amb un cost de producció d’uns 3.000 euros davant els centenars de milers que costen els seus competidor­s. I aquesta xifra fins i tot es podria reduir en cas de fabricar-se en sèrie.

Per això el prototip construït per Suriol i Llopart –ells han dibuixat i fabricat totes les peces excepte el circuit electrònic– ja ha despertat l’interès d’organitzac­ions de Sud-àfrica i Colòmbia (el segon país del món més afectat per les mines antiperson­es), que han proposat al centre educatiu de Barcelona d’establir algun tipus de col·laboració que permeti continuar i impulsar el projecte de Dron500.

Els professors del departamen­t de Mecànica de Salesians Sarrià que van supervisar la construcci­ó del dron –Raúl Fernández i Pau Giralt– tenen previst donar continuïta­t al projecte a través dels treballs de final de grau d’altres alumnes del centre, ja que Suriol i Llopart ja han finalitzat els seus estudis.

No descarten, per exemple, incorporar al dron un equip addicional perquè a més de localitzar les mines les pugui desactivar aprofitant el projecte d’altres alumnes que treballen en un robot desactivad­or d’explosius.

Malgrat això, asseguren que estan oberts a col·laborar amb les organitzac­ions i els governs que desitgin accedir a la tecnologia que han desenvolup­at, perquè el projecte es va concebre amb una finalitat social i per això van triar treballar amb programari lliure. “La idea és que qualsevol pugui accedir a aquesta tecnologia, que pugui muntar el seu dron i controlar-lo amb el nostre programa de programari lliure”, explica Suriol. Fernández agrega que estan disposats a establir acords de col·laboració amb els interessat­s: “Perquè nosaltres, com a institució educativa, no tenim intenció de comerciali­tzar-lo”.

 ?? XAVIER GÓMEZ ?? Jesús Suriol (esquerra) amb els seus professors Raúl Fernández i Pau Giralt en una demostraci­ó del funcioname­nt del dron
XAVIER GÓMEZ Jesús Suriol (esquerra) amb els seus professors Raúl Fernández i Pau Giralt en una demostraci­ó del funcioname­nt del dron

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain