La Vanguardia (Català)

“L’Ajuntament també vol salvar oficis”

-

El regidor d’Arquitectu­ra, Paisatge Urbà i Patrimoni, Daniel Mòdol, reconeix que “si és difícil salvar el continent dels comerços històrics, encara ho és més mirar de salvar el contingut: l’activitat comercial”. Però Barcelona, agrega, no renuncia a aquest ambiciós objectiu i vol “protegir també els oficis perquè no té sentit protegir edificis i no la seva activitat”. El representa­nt municipal admet que les rebaixes de l’IBI “no han acabat de funcionar” i han beneficiat menys comerços dels desitjable­s, però afegeix que hi ha altres mecanismes d’ajut, com les bonificaci­ons per obres de reforma i millora. Tanmateix, titulars de comerços inclosos al catàleg municipal de 211 establimen­ts protegits repliquen que aquestes rebaixes només s’apliquen si els projectes de reforma són integrals, quan la majoria de locals només poden afrontar rehabilita­cions de manera esglaonada. Mòdol accepta que poden haver-se donat casos de “poca flexibilit­at”, però insisteix que el govern municipal i els comerços singulars viatgen al mateix vaixell, com demostra “la voluntat de diàleg amb el sector, les iniciative­s municipals per divulgar i promociona­r rutes comercials per mètodes convencion­als i també mitjançant les noves tecnologie­s, així com les tasques d’assessoram­ent empresaria­l i les accions de suport en matèria de cultura i comerç”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain