La Vanguardia (Català)

Innovació social i educativa

-

Jean Claude Rodríguez i Ángel Herraiz van coincidir a Sant Francisco quan tots dos impulsaven diferents projectes digitals de l’àmbit educatiu i social. Rodríguez ja havia creat a Barcelona les CAF, petites comunitats integrades per persones amb pocs recursos que s’ajudaven entre elles per desenvolup­ar projectes d’escàs pressupost, i a Silicon Valley va llançar Puddle, una start-up amb inversió de Google i Andreesen Horowitz enfocada a crear grups digitals en què els seus integrants es deixen modestes sumes de diners. Per la seva part, Herraiz va cofundar fa 20 anys l’agència publicitàr­ia digital HerraizSot­o&Co. Descoratja­t pel fracàs escolar i inquiet per contribuir a millorar el panorama educatiu va crear Utani Social Lab, una iniciativa encaminada a facilitar eines per a l’aprenentat­ge lúdic i interactiu. El següent pas ha estat Jobui, l’aplicació que ha vist la llum en una antiga factoria del Poblenou.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain