La Vanguardia (Català)

Sabadell invertirà un milió d’euros en vies adaptades per a la bicicleta

- PALOMA ARENÓS Sabadell

Una ciutat que pugui ser recorregud­a amb bicicleta de forma segura, eficient i de manera continuada a tots els seus barris. Aquest és l’objectiu que persegueix l’Ajuntament de Sabadell i que es reflecteix en els estudis previs del pla director de la bicicleta, que estarà aprovat el 2018 (substituir­à el del 1999), segons el tinent d’alcalde de Territori, Maties Serracant.

El consistori dibuixarà un nou mapa de carrils bici i vies adaptades a aquest vehicle (inclouen les zones 30 i carrers per als vianants), que tindrà 169 quilòmetre­s de xarxa viària: “134 seran nous, 29 són en vies actuals i els sis restants són de carrils que s’han de redissenya­r”, segons Serracant. “L’objectiu –va dir– és que cada ciutadà estigui a menys de 300 metres d’un carril bici”, cosa que suposarà el 25% de la xarxa viària de Sabadell, de 660 quilòmetre­s.

Aquest 2017, l’Ajuntament invertirà més d’un milió d’euros en tres carrils bici segregats i en la calçada: 144.000 euros aniran al nou carril que connectarà la plaça Catalunya amb una nova rotonda entre la ronda Ponent i la carretera de Terrassa. La ronda Ponent passarà de tenir tres carrils de circulació per sentit i un carril bici a la vorera a dos carrils i un carril bici segregat a la calçada (en cada sentit). La vorera serà exclusivam­ent per a vianants. L’edil va anunciar que les obres d’aquest carril bici començaran d’aquí “uns 15 dies”. A continuaci­ó, es construirà una rotonda en la intersecci­ó de la ronda Ponent, carretera de Terrassa i Rambla Ibèria, en què s’invertiran més de 412.000 euros. Es completarà amb la col·locació del carril bici de la ronda Ponent a la vorera –no pot creuar la rotonda per motius de seguretat– i connectarà amb un nou carril a la Rambla Ibèria.

Serracant va afegir que “aquest any hi ha un pressupost de 200.000 euros per a un carril bici segregat a la calçada entre la ronda Ponent i la Gran Via, a la carretera de Terrassa i Barcelona (N-150), “un tram d’1,6 quilòmetre­s”. També hi ha 200.000 euros per a un altre carril a l’avinguda Concòrdia, a prop de l’estació de Renfe de Sabadell Nord.

L’edil lamenta el sistema actual de carrils bici: “El 89% de la xarxa és a les voreres i desconnect­ada. És una situació crítica o gairebé inexistent”. Segons els últims estudis, a Sabadell hi ha 3.200 desplaçame­nts diaris amb bicicleta, el 0,4% de tots els desplaçame­nts. L’objectiu municipal és que “suposin el 5% el 2020 i el 15% el 2030”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain