La Vanguardia (Català)

Mobilitat i habitatge centren l’assemblea de la FAVB

-

BARCELONA La pacificaci­ó de la ronda de Dalt i la Meridiana, la defensa del tramvia i de més transport públic per reduir la contaminac­ió, així com la lluita contra l’especulaci­ó, la convivènci­a entre veïns i turisme i el suport al sindicat de llogaters van centrar la 45a assemblea que la Federació d’Associacio­ns de Veïns de Barcelona (FAVB) va celebrar ahir i que va obrir l’alcaldessa Ada Colau. L’entitat va acordar, a més, exigir millores sanitàries i en les residèncie­s geriàtriqu­es. / Redacció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain