La Vanguardia (Català)

La pregunta decisiva: “Què estudio?”

Davant l’elecció de carrera, els joves estan sumits en un mar de dubtes que només resoldran coneixent-se a si mateixos

- CARINA FARRERAS

Entre l’artístic i el social. La Marta, de 16 anys, es debat entre dos batxillera­ts sumida en una mar de dubtes perquè no sap quines matèries li agraden més o què li agradaria fer en el futur; si potenciar el seu talent actoral o decantar-se per la comunicaci­ó. Els seus dubtes no són excepciona­ls. “Els nanos estan molt preocupats pel seu futur”, explica Ester Arroyo, redactora del portal juvenil més visitat de Catalunya, Adolescent.cat, que ha contractat un espai al Saló de l’Ensenyamen­t. “Saben que és important formar-se, no es volen veure atrapats en una cosa que no els agrada, i alhora són conscients que no tindran una sortida laboral fàcil”.

Després de l’ESO es comencen a bifurcar els camins i no és fàcil decidir, sobretot si s’espera a l’últim moment, quan es rep un bombardeig d’informació i tota la càrrega de pors dels adults (“si no et formes bé t’hi quedaràs fora”, “viuràs pitjor que nosaltres”, “t’hauràs d’anar fora a treballar, no triis artístic, que ja et defineixes i et moriràs de fam”...).

A moltes escoles l’orientació dels nanos es redueix a visitar el Saló de l’Ensenyamen­t, indica Montserrat Oliveras, directora de la consultora Educaweb. Segons el seu parer, triar és l’últim pas d’un treball profund, que implica conèixer-se i explorar els valors i desitjos propis. Algunes escoles treballen el denominat “projecte de vida i profession­al”, segons el qual, durant l’etapa de secundària –tot i que n’hi ha que comencen a primària– l’alumne anota les competènci­es, les habilitats i els interessos que va mostrant, de manera que quan arriba a 4t de l’ESO ja entreveu el seu camí amb força fonament.

“La decisió, a l’ESO o quan s’acaba el primer cicle de l’FP o el batxillera­t, i també al llarg de la vida, se sustenta en tres peces que formen un engranatge: el mercat formatiu, el laboral i l’autoconeix­ement”. Si bé és fonamental conèixer l’oferta de formació i d’ocupació futura –cada vegada més àmplia i diversa, canviant i amb requerimen­ts nous–, és més important practicar allò que ja recomanave­n els filòsofs grecs: conèixer-se a un mateix. “Estar molt informat de totes les opcions possibles és important només si un està ben orientat; si no, és perjudicia­l”, indica la consultora. “No hi ha vent favorable per a qui no sap on va”, deia Sèneca. “Equivocar-se no té importànci­a, però és millor prendre una bona opció des del començamen­t, bona per a

Hi ajuda plantejar-se, per exemple, com ets, què saps fer bé, en què has destacat i t’han felicitat

l’estudiant, no per als pares, els amics ni tampoc per als professors”. Un dels condiciona­nts en l’elecció són les famílies, a les quals la consultora recomana escoltar però no seguir. Moltes diuen: “Sense una carrera università­ria no aniràs enlloc”. Tot i això, la reinserció laboral de l’FP registra taxes molt més altes que les università­ries, i els estudiants que principalm­ent abandonen les enginyerie­s no procedeixe­n, precisamen­t, dels cicles superiors, que ja saben on es fiquen. “Hi ha pares que aconsellen seguir la mateixa professió, o al contrari; però l’experiènci­a que es viu no és universal”, diu Montserrat Oliveras.

Qüestions com trets de caràcter, competènci­es, valors i interessos serien els fars cap a on dirigir els vaixells. La seva suma marca una tendència. Es poden descobrir fent preguntes senzilles i directes al mateix estudiant, del tipus: Com ets? Què defineix el teu caràcter? I els mateix interrogan­ts es poden exposar als amics, la família i els docents. Què saps fer bé? Què pots emprendre d’una manera excel·lent? En què has destacat? Per quines experiènci­es t’han felicitat? Amb aquests aspectes personals es poden definir els interessos i aficions (literatura, esport, viatjar), així com els valors de la professió: Què és important per a tu, per treballar? Ajudar les persones, prestigi, diners, creativita­t, assumir el lideratge, que et guiïn, rutina, repte intel·lectual...?

 ?? KIM MANRESA ?? Unes joves assistents passegen pel Saló de l’Ensenyamen­t, la fira més important sobre orientació profession­al de Catalunya
KIM MANRESA Unes joves assistents passegen pel Saló de l’Ensenyamen­t, la fira més important sobre orientació profession­al de Catalunya

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain