La Vanguardia (Català)

Després del què ve l’on

-

El Saló de l’Ensenyamen­t, que avui tanca les portes, ofereix una amplíssima gamma d’estudis de tot tipus, així com de centres on s’imparteixe­n. En total, un miler de titulacion­s. Només per al pròxim curs es preveuen 18 graus nous, així com diversos títols de cicles formatius (FP). L’oferta es va adaptant al canviant mercat laboral, que demanda titulats en qüestions molt específiqu­es en terrenys com la biologia, la informàtic­a i l’enginyeria. Alhora, guanyen terreny els graus genèrics d’àmplia base humanístic­a; o els oberts en els quals els alumnes trien el primer any matèries entre tres facultats (la UPF i pròximamen­t la UAB); o titulacion­s formades per matèries d’àrees de coneixemen­t diferent, com Filosofia i Economia; o els dobles graus que s’obtenen allargant un any la durada de la carrera. Finalment, els graus entre dues o tres universita­ts (catalanes, espanyoles o estrangere­s), que permeten assistir a classes a diversos campus.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain