La Vanguardia (Català)

Abat Soler: “Cal recuperar la dignitat intel·lectual del catolicism­e”

- BARCELONA Redacció

“En el debat intel·lectual es prescindei­x molt sovint dels intel·lectuals cristians o se’ls mira amb sospita”. Així obria l’abat Josep Maria Soler la jornada que va reunir la setmana passada una seixantena d’intel·lectuals i profession­als cristians a Montserrat. Segons l’abat, “és urgent recuperar la dignitat intel·lectual del cristianis­me perquè el pensament d’arrel cristiana pot fer un servei a la societat”. Una aportació que es basa en la “riquesa de l’Evangeli i en la visió cristiana de la persona humana”.

La jornada estava convocada per la revista Questions de Vida Cristiana, que editen conjuntame­nt l’Abadia de Montserrat i la Fundació Joan Maragall. El president de la fundació, Josep Maria Carbonell, va reivindica­r també “una fe enraonada, la que no defuig ni la raó ni de la història”.

El debat de la jornada va partir de les ponències del jesuïta Julio Martínez, rector de la Universita­t Pontificia de Comillas, de Lluís Duch, monjo de Montserrat i antropòleg, i de Francesc Torralba, director de la revista.

Les intervenci­ons van demanar un cristianis­me persuasiu i profètic, que no s’abandoni el perfil crític de l’intel·lectual, i que sigui visible en l’espai públic. També es va posar l’accent en el compromís amb els més vulnerable­s. “En aquest punt l’intel·lectual catòlic no pot ser neutral i quedar-se només en el diagnòstic”, va reclamar Torralba.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain