La Vanguardia (Català)

L’IVAM ret homenatge a la seva estrella, Juli González

El museu exposa una selecció de 42 escultures dels seus fons i proposa un diàleg amb 11 obres més de creadors internacio­nals

- València

Sobre les obres del català Juli González (Barcelona, 1876-Arcueil, França, 1942) es van construir els fonaments de l’IVAM, l’Institut Valencià d’Art Modern, el 1986. Una fabulosa col·lecció formada per gairebé 400 creacions del denominat “mestre del ferro”, que inclouen escultures, dibuixos, pintures i orfebreria. Ara, tres dècades després, el museu ha volgut oferir una visió “més contemporà­nia i més actualitza­da” de l’autor amb una delicada mostra “que pretén fer una nova lectura de la seva obra”, segons el director de l’IVAM, José Miguel Cortés.

L’exposició, titulada Les constel·lacions de Juli González: entre la representa­ció i l’abstracció, inclou 42 escultures selecciona­des dels fons del museu. I es mostren en permanent diàleg amb 11 escultures més d’artistes de projecció internacio­nal com Andreu Alfaro, Martín Chirino, Georg Herold, Jacques Lipchitz, Miquel Navarro, Jaume Plensa, Reiner Ruthenbeck, Joel Shapiro, David Smith i Tony Smith.

El director de l’IVAM subratlla que aquesta mostra vincula les creacions de Juli González amb el passat, el present i el futur de la història de l’art. “En el passat, l’escultor va ser capaç d’incorporar una nova lectura de l’escultura. En el present, es planteja la relació amb altres artistes de l’últim segle. I a través de la seva obra podem entreveure per on anirà el futur artístic”. El comissari de l’exposició, Josep Salvador, ha dividit la mostra en cinc àrees temàtiques: la transforma­ció de la mirada i la percepció de l’artista, els valors racionals i intuïtius, les formulacio­ns arquitectò­niques i espacials, els processos i consciènci­a de la forma, i l’estructura de l’objecte i la seva defensa de la ficció.

“El treball de Juli González té molt a veure amb un diàleg amb l’espai, raó per la qual hem intentat alleugerir la mostra perquè la galeria quedés més diàfana i així mostrar la destresa tècnica i la sensibilit­at de les seves escultures”, explica Salvador.

Entre les peces selecciona­des hi ha algunes de les obres més representa­tives de Juli González com Dona davant el mirall ( 1936-1937), Els enamorats II (1932-1933), Daphné (1937), El somni/el petó (1934) o Màscara d’adolescent (1929-1930).

A la primera sala les peces de Lipchitz i Alfaro acompanyen les escultures de González que es caracterit­zen per una anàlisi formal a través de plans, amb planxes retallades i soldades. La segona sala mostra la dualitat entre les manifestac­ions de l’ordre i la naturalesa, dos forts components també presents en les obres de Tony Smith i Martín Chirino que segueixen el rumb anunciat per González. “Així que avança l’exposició anem descobrint la importànci­a de la creació de l’espai en Juli González i la utilitzaci­ó del buit”, diu el comissari. “A la penúltima sala les peces de

L’exposició vol donar una visió més “actualitza­da i contemporà­nia” de l’escultor català

González es van depurant i s’incorpora la tècnica de l’acoblament”, assenyala. En aquesta mateixa sala les escultures de Reiner Ruthenbeck, Miquel Navarro i Georg Herold apel·len a formes misteriose­s.

Les protagonis­tes de l’última galeria són l’escultura Dona davant el mirall, que compleix 80 anys, i algunes de les seves últimes obres, com La Montserrat. Aquestes peces conviuen amb les de Joel Shapiro i David Smith, “que va exercir un paper molt important posant en relleu l’aportació de González en l’escultura contemporà­nia amb el cèlebre article “González, el primer mestre de la soldadura”, publicat a Art News el 1956”. La mostra podrà visitar-se fins al 18 de gener.

 ?? IVAM ?? Un aspecte de la nova mostra de l’IVAM
IVAM Un aspecte de la nova mostra de l’IVAM

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain