La Vanguardia (Català)

Benedicció familiar

- Joan Josep Pallàs

És cert que el llegat de Johan Cruyff és, per damunt de tot, immaterial. La seva influència té més rellevànci­a en qualsevol camp de futbol base català (sortir des del darrere amb la pilota controlada és avui una de les seves herències intransfer­ibles) que en les tones de pedra que portin el seu nom, però, tot i així, no és gens sobrer que aquests reconeixem­ents també es duguin a terme, sobretot si es fan bé i tenen sentit, com és el cas.

Posar el nom de Johan Cruyff al futur estadi de la ciutat esportiva, penúltim esglaó dels jugadors del planter que aspiren a jugar al primer equip, té raó de ser. L’holandès, ja com a entrenador, sempre va mirar cap

No s’hauria de tardar a incorporar Jordi Cruyff com a actiu del club

avall abans de sortir a fitxar fora, va desacomple­xar els inquilins de la Masia i els va ficar al cap que podien ser campions a través d’una idea de joc que va semblar temerària al principi (Aloisio) fins que va prendre la seva veritable forma revolucion­ària (Guardiola). També és encertat perpetuar la seva imatge amb una estàtua, a l’estil de la de Kubala, perquè les noves generacion­s, quan hi passin, preguntin als seus pares o avis qui van ser aquells homes llegendari­s. I també està carregat de lògica que un carrer ben ample enganxat al Camp Nou sigui rebatejat amb el seu nom.

En realitat qualsevol opinió que es tingui sobre el que s’ha decidit és secundària, perquè la benedicció del que s’ha acordat procedeix de la família, representa­da amb una dignitat extraordin­ària per Jordi Cruyff, que per cert no s’hauria de tardar a incorporar com a actiu del club. Hi ha veus que malgrat tot reneguen de l’acord, que taquen la generosita­t de la família amb insinuacio­ns tòxiques. Estan en el seu dret. El mateix que sempre vam tenir els altres d’admirar a Cruyff com ens va donar la gana, assumint la seva imperfecci­ó sense sentir-nos dissidents.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain