La Vanguardia (Català)

Cal erradicar-ho

- JOAN JOSEP ISERN, vicepresid­ent de la Federació Catalana de Futbol

Joan Josep Isern

La junta directiva presidida per Andreu Subies prioritza reduir la violència en el futbol, sense renunciar a la seva erradicaci­ó a mitjà termini. Les actuacions violentes, els actes racistes, intolerant­s i xenòfobs poden perjudicar la imatge d’un esport que mobilitza cada setmana 500.000 persones a Catalunya.

La junta ha posat en pràctica tres campanyes (“Joc net”, “Prou violència al futbol”, “Zero insults a la grada”). Ben aviat se’n dirigirà una altra contra els insults i difamacion­s a les xarxes socials. Els comitès de competició actuen amb rigor. Les agressions als àrbitres que els causen lesió poden comportar sancions de dos anys de suspensió. En els incidents greus de públic s’apliquen sancions que poden comportar el tancament de camp o jugar el partit a porta tancada. Quan algun jugador agredeix, s’han aplicat sancions de fins a deu partits de suspensió. Els entrenador­s infractors també són sancionats: 25 partits per agressió o 10 en el cas d’un tècnic expulsat que no es va dirigir al vestidor sinó que va estar a la grada provocant l’animositat del públic contra l’àrbitre.

La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència instrueix expedients i cita a comparèixe­r en seu federativa els protagonis­tes dels incidents violents i els planteja la necessitat d’adoptar mesures concretes per erradicar aquestes actuacions. Per exemple, mesures disciplinà­ries com l’expulsió dels infractors o la identifica­ció dels espectador­s agressius i la seva posterior denúncia a la Policia. De vegades s’envien observador­s federatius a partits i, en determinat­s casos, es denuncia davant els Mossos d’Esquadra i els ajuntament­s titulars de les instal·lacions esportives que registren incidents violents.

També es modifiquen normatives, com la possibilit­at que els àrbitres aturin els partits. El nombre d’episodis amb caràcter violent, racista, xenòfob o intolerant és molt reduït si es compara amb els 4.500 partits setmanals, però es tracta de fets mediàtics que generen alarma social i preocupaci­ó entre els jugadors i entre els espectador­s.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain