La Vanguardia (Català)

Fets anormals

- XAVIER MORENO DELGADO, director del comitè tècnic d’àrbitres i exàrbitre de 1a

Xavier Moreno Delgado

Sens dubte, la violència en el futbol, com en la majoria de les situacions de les nostres vides, ha descendit considerab­lement. Campanyes com les que promou la Federació Catalana de Futbol (FCF) hi han contribuït i són bàsiques per fer pedagogia i conscienci­ar tots els intervinen­ts en un partit que la violència no té lloc al nostre esport.

L’FCF va començar amb la seva primera campanya fa tres anys, promovent “Joc net” i respecte per a jugadors, entrenador­s o àrbitres. Un any més tard una segona campanya, “Prou violència al futbol”, va fer un pas més per intentar erradicar els comportame­nts violents. I el 2016 va arrencar “Zero insults a la grada”, campanya que afegeix un aspecte molt important i que no està regulat pels reglaments federatius, el control sobre el comportame­nt dels espectador­s. L’àrbitre té la potestat d’aturar el partit si es produeixen situacions fora del terreny que no són normals, ni per descomptat un exemple per als milers de nens que cada setmana s’ho passen bé jugant a futbol. Després d’intentar reconduir la situació a través dels delegats dels equips, els àrbitres poden suspendre definitiva­ment el partit si aquestes actituds indignes no cessen. En la majoria dels casos, la calma torna i els

partits s’acaben sense més ni més.

Ningú no entendria que, si en un bar demanem un tallat i ens porten un cafè sol, el client comencés a insultar greument o fins i tot a agredir els treballado­rs. Això no és una situació normal a la vida, i tampoc hauria de ser-ho en un camp quan un àrbitre s’equivoca o un participan­t fa falta. El futbol d’elit comporta un risc inferior d’agressions per a àrbitres i jugadors, atesa la distància amb el públic i les mesures de seguretat existents, però en el futbol territoria­l la situació canvia. Quan vaig començar a arbitrar fa 31 anys l’àrbitre estava molt sol i desprotegi­t al camp. Afortunada­ment, després de mesures i campanyes com les impulsades per l’FCF, esperem que s’aturin a mitjà termini i de manera definitiva tots els comportame­nts violents.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain