La Vanguardia (Català)

Fàrmacs per a 500 milions d’europeus

-

L’Agència Europea del Medicament (EMA) s’ubica en un modern edifici de Churchill Place, al districte financer de Canary Wharf de Londres. L’organisme europeu és responsabl­e de la salut pública i animal en els 28 estats membres de la UE, així com als països de l’Espai Econòmic Europeu (uns 500 milions de persones) i això garanteix que tots els medicament­s disponible­s al mercat europeu siguin segurs, eficaços i d’alta qualitat. El seu paper més crític per a la indústria farmacèuti­ca rau en el fet que és responsabl­e de l’avaluació científica i d’autoritzar la venda de nous fàrmacs, després de constatar-ne l’eficàcia i la seguretat. Amb prop d’un miler de treballado­rs, per les seves oficines passen cada any més de 30.000 científics, responsabl­es d’associacio­ns de pacients i directius d’empreses farmacèuti­ques.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain