La Vanguardia (Català)

Debat pel futur de la PAC

-

Debatre quin serà el futur de la política agrícola comuna (PAC) post-2020 i la posició que Espanya ha de defensar en les negociacio­ns per a la seva reforma són l’objecte de la conferènci­a d’alt nivell que dilluns i dimarts reunirà a Madrid representa­nts del Govern central, les CA, el sector i la Unió Europea. La conferènci­a l’organitza el Ministeri d’Agricultur­a i Pesca, Alimentaci­ó i Medi Ambient. / Efe

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain