La Vanguardia (Català)

La nova ensopegada de Bauzá

L’excap del PP balear, que intenta recuperar el poder avui, veu rebutjat el seu pla lingüístic

- DAVID GILABERT

El discurs anticatala­nista que durant els últims anys ha abraçat el PP de les Balears sembla que ja és cosa del passat. Els populars de l’arxipèlag han decidit apartar-se de l’ideari defensat a ultrança per l’anterior president de la formació, José Ramón Bauzá. L’ara senador, però, no es resigna, i insisteix a tornar a liderar un projecte que, sens dubte, ha resultat ser un fracàs per al PP, que ha estat apartat del govern de les principals institucio­ns de les illes. Tot i així, Bauzá hi insisteix, i avui mesurarà la seva força amb qui en una altra època va ser conseller del seu Govern, Biel Company. Avui tots dos es disputen la presidènci­a en un clima de tensió interna i intercanvi d’acusacions. Amb tot, Company parteix amb avantatge acompanyat per la majoria d’alcaldes i la pràctica totalitat de càrrecs electes. De fet, la gran majoria de l’equip nomenat al seu dia per Bauzá ha girat l’esquena al seu mentor i ha defensat públicamen­t Company.

Sabent-se perdedor, l’expresiden­t, envoltat pel sector més espanyolis­ta, on figura l’exconselle­r Carlos Delgado, no defalleix en el seu intent d’imposar una línia ideològica que ja no convenç ni els seus. De fet, els compromiss­aris que participen en el conclave van tombar ahir les seves propostes en matèria de llengua i educació. Bauzá i els seus defensaven la llengua balear, diferencia­da del català i apartada dels postulats de la universita­t. A més, Bauzá recuperava el seu objectiu de lliure elecció de llengua a les escoles, postulats que, juntament amb l’impopular decret de llengües, va fer sortir al carrer prop de 100.000 persones en la manifestac­ió més gran que es recorda en la història de les Balears. La derrota de les tesis de Bauzá sembla que seria l’avantsala de la victòria de Company. El dubte és si el seu triomf serà ajustat o bé si arrasarà i obligarà Bauzá a apartar-se definitiva­ment de la primera línia.

En espera de resoldre el principal dubte, el congrés del PP ha rebaixat el seu codi ètic i permetrà la presència d’imputats a les llistes electorals. Només en seran apartats després de l’obertura de judici oral.

 ?? CATI CLADERA / EFE ?? José Ramón Bauzá
CATI CLADERA / EFE José Ramón Bauzá

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain