La Vanguardia (Català)

La invitació al Govern

-

Al Palau de la Generalita­t s’han mirat de bon ull la invitació que han rebut de part del Govern central per a la jornada sobre infraestru­ctures que dimarts Rajoy presidirà a Barcelona. La invitació és genèrica al Govern de Catalunya, no al president en concret. Com que Puigdemont està de viatge per pronunciar una conferènci­a a Harvard, li tocaria al vicepresid­ent Junqueras, però aquest ha de dirigir la reunió del Consell Executiu de cada dimarts. Així que hi anirà el conseller de Territori, Josep Rull, que, malgrat les moltes diferèncie­s que manté amb el Govern del PP, ha entaulat una relació cordial i fluïda amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain