La Vanguardia (Català)

Abandonat

-

“Vehicle abandonat aparcat des de fa uns vuit mesos al carrer Badalona de la urbanitzac­ió del Vescomtat de Cabanyes, al municipi de Calonge. Cal dir que des del Google Maps ja hi apareix com un element més del mobiliari urbà”, diu

Jesús Coma Feliu.

 ??  ?? Podeu enviar les vostres fotografie­s a cartes@lavanguard­ia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l’adreça, el telèfon i el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.
Podeu enviar les vostres fotografie­s a cartes@lavanguard­ia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l’adreça, el telèfon i el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain