La Vanguardia (Català)

Avui al web de ‘La Vanguardia’

-

SENSE FILTRES. Els nens de la guerra: fins a un 40 per cent dels refugiats són menors. L’horror i la mort formen part de la seva vida quotidiana.

DE MODA. Els jeans amb ratlla diplomàtic­a arriben trepitjant fort a la primavera: les famoses ja els tenen al seu armari com a peça per a aquesta temporada.

NATURAL. La meitat de les àrees protegides europees

estan en mal estat. L’amenaça incumbeix molts hàbitats naturals del continent,

entre els quals Doñana.

TECNOLOGIA. Videojocs i

memòria històrica : Un videojoc de Taiwan desperta la polèmica entre la societat per abordar un moment

crític de l’illa.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain