La Vanguardia (Català)

Què en fem, dels diners?

-

L’altra dia vaig quedar literalmen­t amb la boca oberta quan per la televisió van dir el que costava un episodi de la sèrie Joc de

trons: 10 milions d’euros i també van anomenar-ne d’altres amb uns costos per l’estil. Jo em pregunto si els productors, patroci-

nadors, actors, etcètera d’aquestes sèries saben alguna cosa de la fam en el món.

Ahir mateix vaig veure, també a la tele, que al Txad moririen mig milió de nens a causa d’una malnutrici­ó greu si no arribaven ajudes per pal·liar la fam provocada a causa dels desplaçame­nts cap al desert que han de fer aquesta gent per fugir dels atacs del grup terrorista Boko Haram.

Sense anar tan lluny, aquí hi ha molta feina a fer en tots els camps: ensenyamen­t, dependènci­a, sanitat, habitatge... Francament, fa molt mal pensar que aquestes sèries de la televisió, que només serveixen per distreure la gent, costin tants diners quan hi ha necessitat­s arreu del món.

ROSA LLUCH SERRA

Terrassa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain