La Vanguardia (Català)

El Govern vol que Arboix presideixi un consell assessor per captar l’EMA

Quatre conselleri­es dissenyen la proposta per a l’Agència Europea del Medicament

- Barcelona

El món empresaria­l, científic i sanitari de Catalunya s’ha començat a organitzar per promociona­r la candidatur­a de Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament (EMA). La iniciativa, que es coordina al voltant de Barcelona Global, pretén fer de pont entre les tres administra­cions implicades en el projecte en un moment que les diferèncie­s polítiques fan especialme­nt difícil la seva col·laboració en un projecte “que pot marcar una fita històrica per al futur de la ciutat” va explicar Gonzalo Rodés, president de Barcelona Global. “Pot ser com uns nous Jocs Olímpics, però que duren per sempre” recorda Rodés, president del lobby i de la consultora GBS a Catalunya.

Barcelona Global és una associació privada, sense ànim de lucre, que pretén ser una plataforma d’idees i accions per impulsar el desenvolup­ament de Barcelona i que agrupa representa­nts de grans empreses (CaixaBank, Abertis, Damm, Agrolimen, Seat, Banc Sabadell, Puig, Reig, Freixenet...), d’escoles de negocis (Iese i Esade), consultore­s (Cushamn & Wakefiled, Everis, Deloitte o Seeliger y Conde), despatxos (Cuatrecasa­s), grups inversors (Ysios, Miura, Ship2B o Antai), institucio­ns científiqu­es (Parc de Recerca Biomèdica), culturals (Macba) o esportives (el Tennis Barcelona).

La candidatur­a de Barcelona està sent impulsada des de l’Ajuntament de Barcelona per Jaume Collboni, com a responsabl­e de l’àrea d’empresa del consistori; des del Govern central per Enric Millo, delegat del Govern a Catalunya i Jorge Moragas, cap de gabinet del president Mariano Rajoy, i per Dolors Montserrat, com a ministra de Sanitat, que assumeix que el millor llegat de la seva gestió seria aconseguir que l’EMA s’instal·lés a Barcelona. Des de Barcelona Global, els impulsors més grans són el seu director general, Mateu Hernàndez; Andreu Mas-Colell, exconselle­r d’Economia, i Antoni Esteve, vicepresid­ent de Farmaindus­tria.

Des de la Generalita­t, per la seva banda, la candidatur­a és bicèfala, amb el departamen­t de Sanitat que dirigeix Toni Comín impulsant la part sanitària i social per mobilitzar el teixit investigad­or i hospitalar­i en suport de la candidatur­a, mentre que, des de la conselleri­a d’Empresa, Acció està elaborant el dossier econòmic de la proposta. Judith Hidalgo, com a directora d’inversions internacio­nals d’Acció, dissenya les caracterís­tiques tècniques de la candidatur­a.

Portaveus de la Generalita­t van explicar que han constituït un grup de treball interdepar­tamental dins de la mateixa administra­ció catalana, amb membres de les conselleri­es d’Economia, Empresa, Salut i Exterior. Des de la conselleri­a de Salut, la Generalita­t vol impulsar la constituci­ó formal d’un consell assessor de la candidatur­a, van assenyalar, que incorpori universita­ts, societats científiqu­es, empreses i associacio­ns de pacients per impulsar la candidatur­a, i estudia proposar Margarita Arboix, rectora i catedràtic­a de Farmacolog­ia de la UAB per presidir-la, tot i que aquest nomenament encara no s’ha proposat oficialmen­t a la resta de les administra­cions públiques per consensuar-lo.

La cursa de Barcelona per acollir l’Agència Europea del Medicament va començar formalment la setmana passada quan Mariano Rajoy va anunciar oficialmen­t que presentari­a la candidatur­a de la ciutat per allotjar l’agència quan el Brexit obligui la UE a buscar una nova seu. “Una vegada la Gran Bretanya demani oficialmen­t la seva sortida de la Unió Europea dimecres vinent, la Unió Europea iniciarà el procés de buscar nova seu. Sembla que la decisió pot ser ràpida i es prendrà al juny, o com a molt tard a finals d’any” va assenyalar Rodés, que va lamentar el retard de la candidatur­a de Barcelona davant la d’altres ciutats, com Copenhague­n, que ja ha presentat el dossier tècnic de la seva.

La decisió estarà en mans dels caps d’Estat i de Govern de la UE, que hauran d’elegir entre diverses candidatur­es: Amsterdam, Milà i Malta també han anunciat que volen allotjar-la, així com les ciutats franceses de Lió i Lilla.

Barcelona té a favor seu la seva qualitat de vida, la seva imatge de marca i un potent teixit científic i empresaria­l en l’àmbit de les ciències de la salut: ja va ser ferma candidata a allotjar l’agència als anys noranta, encara que finalment es va imposar Londres. La ciutat, segons una enquesta interna realitzada per la direcció de la mateixa EMA, és a més l’opció preferida pels prop de mil treballado­rs de l’Agència, que són conscients que per mantenir la seva feina hauran d’acceptar traslladar-se a un altre país.

La candidatur­a de Barcelona té el suport entusiasta de les empreses farmacèuti­ques catalanes i espanyoles, conscients que la proximitat al regulador reforçarà el teixit empresaria­l de la ciutat, per exemple per captar noves seus o inversions de multinacio­nals. També reforçaria les petites empreses biotec: junt amb el regulador es mouran les patronals europees de la indústria farmacèuti­ca (EFPIA) i biotecnolò­gica (Europa Bio) amb desenes d’experts i assessors, fet que donarà més visibilita­t a les pimes del sector, un efecte similar al que ha tingut el Mobile World Congress en el sector tecnològic de la ciutat. Segons Biocat, els seus avantatges arribarien als pacients, ja que es beneficiar­ien de fàrmacs innovadors en el marc d’assajos clínics abans de sortir al mercat.

Barcelona és l’opció preferida pel miler de treballado­rs a Londres de l’organisme europeu

 ?? MEDIA FOR MEDICAL / GETTY ?? L’agència és responsabl­e d’autoritzar la venda de nous fàrmacs a Europa
MEDIA FOR MEDICAL / GETTY L’agència és responsabl­e d’autoritzar la venda de nous fàrmacs a Europa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain