La Vanguardia (Català)

Reconeixem­ent a la tasca dels voluntaris

-

La Setmana Social de CaixaBank, que va començar al febrer, va culminar amb la Trobada de Voluntaris, celebrada el 10 de març, un acte organitzat de forma simultània a 12 ciutats espanyoles com a homenatge a la tasca solidària dels empleats de l’entitat. La trobada va permetre destacar la implicació dels voluntaris durant la Setmana Social i al llarg de l’any, i els valors presents en el voluntaria­t, com el treball en equip, l’altruisme, la responsabi­litat, el compromís, el respecte, entre altres. El director general de la Fundació Bancària “la Caixa”, Jaume Giró, recalca la tasca dels participan­ts: "No em cansaré d'agrair la tasca anònima i desinteres­sada dels voluntaris de “la Caixa”, els millors ambaixador­s dels valors i del compromís social de l'entitat. Tots ens devem a aquestes persones que dediquen el seu temps lliure a ajudar als que més ho necessiten. Són la punta de llança per a la construcci­ó d'una societat més justa. Reconèixer i incentivar la seva tasca ens fa partícips d'aquest afany".

 ??  ?? Les activitats relacionad­es amb l'àmbit social són les que desperten major interès per part dels voluntaris. A la imatge, una voluntària de "la Caixa" explica un conte a una nena
Les activitats relacionad­es amb l'àmbit social són les que desperten major interès per part dels voluntaris. A la imatge, una voluntària de "la Caixa" explica un conte a una nena

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain