La Vanguardia (Català)

Abast internacio­nal

-

A més de les 3.700 activitats realitzade­s per tot l’Estat espanyol, cal sumar a la Setmana Social totes les iniciative­s en les quals van participar els equips de l'àrea Internacio­nal de CaixaBank ubicats en 18 països on l'entitat té presència a través d'alguna oficina. En concret, s'han realitzat activitats de voluntaria­t a la Xina, Singapur, Xile, Algèria, França, Itàlia, Egipte, Sud-àfrica, Estats Units, Gran Bretanya, Índia, Colòmbia, Perú, Marroc, Polònia, Mèxic, Àustria i Alemanya

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain