La Vanguardia (Català)

Es busquen 3.000 mentors

Una aplicació creada al Poblenou posa en contacte joves amb profession­als de múltiples àmbits perquè explorin el seu futur laboral

- ROSA M. BOSCH Barcelona

Una antiga fàbrica d’hèlixs d’avió del Poblenou acull una innovadora iniciativa encaminada a omplir el buit a què s’enfronten molts estudiants a l’hora de prendre una de les decisions més importants de la seva vida: com encarrilar el seu futur laboral. Quina carrera o ofici respon millor a les seves expectativ­es. Dos emprenedor­s socials, Ángel Herraiz i Jean Claude Rodríguez, han dissenyat Jobui, una aplicació per posar en contacte joves de 16 a 25 anys amb mentors de diferents profession­s.

Jobui va arrencar al febrer i actualment té uns 300 mentors, xifra que preveuen augmentar fins als 3.000 el 2018 per atendre 6.000 joves. Pel 2019 s’han marcat com a objectiu arribar als 25.000 voluntaris i 50.000 estudiants. “Els 500 nois que tenim registrats actualment busquen entre els diferents perfils profession­als que tenen més a prop del seu barri i concerten una cita. El mentor es compromet a destinar un mínim d’una hora i fins a dotze a l’any a cada usuari”, explica Rodríguez. El plantejame­nt és que cada noi es reuneixi amb tres mentors diferents en el seu lloc de treball per poder tenir de primera mà la màxima informació a l’hora de decidir quina feina encaixa amb les seves aspiracion­s. Una visita a la consulta d’un fisioterap­euta, a un restaurant, al taller d’un ebenista o al despatx d’una advocat pot ajudar un adolescent a prendre la decisió.

“Només al voltant del 20% dels alumnes de batxillera­t saben quina carrera estudiaran”, apunten per remarcar la necessitat de disposar d’una eina d’aquestes caracterís­tiques.

Fins ara han aconseguit l’aval de quatre escoles que instaran els seus alumnes a inscriure’s en aquesta aplicació, que durant el primer any de funcioname­nt serà d’accés gratuït. També es demanarà a pares i exalumnes dels centres que s’hi apuntin com a mentors. Organitzac­ions sense ànim de lucre com la Fundació Èxit o Punt de Referència han arribat a acords per oferir aquesta app als joves en situació de vulnerabil­itat a qui donen suport. “És una molt bona oportunita­t perquè coneguin de primera mà diferents entorns laborals i acabin de definir el seu itinerari formatiu i profession­al; és una manera perquè puguin explorar com pot ser el seu futur i al mateix temps és un recurs de motivació”, opina la directora de Punt de Referència, Rita Grané.

Punt de Referència és la primera entitat que va introduir fa gairebé 20 anys la mentoria a Espanya, en aquest cas dirigida principalm­ent a persones extutelade­s que durant un mínim de sis mesos es reuneixen dues hores a la setmana com a mínim amb un voluntari, amb el qual construeix­en una relació de llarg recorregut. En aquest cas, el mentor potencia les seves capacitats i li ofereix la seva xarxa social per obrir-li noves oportunita­ts, tant formatives com de treball i també de lleure.

Els creadors de Jobui busquen tota mena de profession­s i d’oficis per alimentar el seu banc de mentors. Des d’especialis­tes en big data, intel·ligència artificial, robòtica, finances, màrqueting i energies renovables fins a fusters, mecànics, pastissers, cuiners, barbers, perruquere­s i venedors, entre moltíssims altres. Els voluntaris que ja han començat a col·laborar tenen una mitjana de 40 anys, tots estan en actiu, i estan ubicats majoritàri­ament a Catalunya. “Hem començat a Barcelona, però ja s’han apuntat mentors a Madrid, Saragossa... El nostre objectiu és arribar al major nombre de persones possible i generar un impacte social”, apunten els fundadors, que han rebut el suport de dos àngels financers per invertir 150.000 euros en aquest projecte.

 ?? XAVIER GÓMEZ ?? Ángel Herraiz i Jean Claude Rodríguez fotografia­ts aquesta setmana a la nau del Poblenou on han desenvolup­at Jobui
XAVIER GÓMEZ Ángel Herraiz i Jean Claude Rodríguez fotografia­ts aquesta setmana a la nau del Poblenou on han desenvolup­at Jobui

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain