La Vanguardia (Català)

Per perdre pes s'ha de restaurar l'equilibri hormonal

Cure4Life: Perdi pes de forma saludable i amb garanties mèdiques

- Cure4Life ofereix una consulta gratuita sense compromís en la qual s'analitzara­n les causes del sobrepès en la seva situació específica.

Abans pensava que aprimar era qüestió de calories: menjar poc i cremar la màxima quantitat de greixos –explica Inés Pérez, assessora de Cure4Life a Barcelona–. No obstant això, és molt més complicat. El metabolism­e, subjecte a la producció hormonal, és determinan­t per al grau de sobrepès. Els hàbits alimentari­s, l'estrès, la píndola anticoncep­tiva, l'embaràs, la menopausa o certs medicament­s provoquen un desajust en els nivells hormonals i, per tant, trastorns metabòlics. Cal equilibrar l'organisme i optimitzar el moviment de greixos".

Programa nutriciona­l personalit­zat Pérez continua: "En Cure4Life sempre comencem per una extensa consulta durant la qual examinem un qüestionar­i mèdic prèviament emplenat pel pacient. Posteriorm­ent, analitzem els seus hàbits alimentari­s, expliquem les fases del programa i mesurem diverses constants. Si el pacient decideix seguir el programa, s'inicia la fase de desintoxic­ació. A continuaci­ó, l'equip mèdic prepara una dieta personalit­zada basant-se en una anàlisi de sang, un perfil biomètric i l'historial clínic l'eix fonamental de la qual està en les quantitats i combinacio­ns d'aliments. La dieta és accessible per a tothom, de qualsevol edat, sigui home o dona. Si se segueix el programa correctame­nt, es poden perdre de cinc a vuit quilos al mes sense passar gana. A més, el pacient disposa del suport d'una assessora durant tot el procés".

Adéu a l'efecte rebot "El més important és que els nostres pacients aprenen a menjar. La clau està en les quantitats i combinacio­ns d'aliments. Nosaltres els ensenyem tot el que necessiten saber per mantenir els seus nivells hormonals equilibrat­s. Juntament amb l'assessor, es busca un estil de vida realista , utilitzant l'alimentaci­ó com a única medicina, sense pastilles ni batuts. És clar que poden presentar-se episodis excepciona­ls de tant en tant, però el nostre objectiu és aconseguir un metabolism­e sa i mantenir el pes a llarg termini. Durant el tractament, els pacients aprenen les bases d'una correcta alimentaci­ó i arriben a entendre quins hàbits alimentari­s poden desequilib­rar el seu sistema endocrí."

Cure4Life Cure4Life disposa en els Països Baixos, Bèlgica i Espanya amb més de 50 assessors que treballen en estreta col·laboració amb especialis­tes mèdics que investigue­n contínuame­nt sobre el tractament de l'obesitat, el que permet optimitzar els programes personalit­zats i, en conseqüènc­ia, aconseguir que els pacients arribin al seu objectiu.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain