La Vanguardia (Català)

ELS MOTS ENCREUATS

- Màrius Serra

HORITZONTA­LS 1 Reietó àrab. Gos de companyia que guia el vianant cec, tal vegada per un barri parisenc. Xai que torna. 2 Portada dialèctica. L’altre extrem de la corda que comença per alfa. S’ho mira entre les plantes que ha brotat. 3 Presumit de ventall. Cobreixes amb calamars o escopinyes o gambes o... Escaire a l’alfabet.

4 Iode. Aparell que conté una provisió d’aire comprimit per a la respiració. Marc. 5 Encoratgi a fer alguna cosa petita. Berenades com les que s’organitzav­en a pagès l’últim dia de batre entre tots els batedors. 6 Toix i mancat d’oxigen. Segueu l’herba i no ho trobeu pas greu. Tres d’Egipte.

7 Les línies que uneixen les ciutats més de pressa. La cafeïna del te.

8 Gaudí de la fruita. Brollant de l’aixeta sense cap maldiença. Dot anaeròbic. 9 La nota musical més vàcua. Acaba un prisma ben cantellut tot imitant les piràmides d’Egipte. Escollir. 10 Radiar receptes. Agafem l’agulla i toquem vores. Iode. 11 Mig miler de romans. Superats, els estudis. Orbs. 12 Feliç com un camp parisenc.

Les pilotes que no aixequen ni un pam de terra. Mamem sense ajuntar mai els llavis. 13 Divinitat anglicana a la pagoda. Acceptaran l’herència. Moviment sobtat del rellotger. 14 Que no hi són tots. Blavenca.

VERTICALS 1 Tramés per l’emissari. Faci més aviat fred. 2 Historiado­r revisionis­ta del franquisme que va de piu i piula. Ens instal·larem entre el brancatge. En un cert sentit, l’associem als difunts i, últimament, també a d’altre mena de pèrdues.

3 Un romà sol a Flix. Arribeu al món. Decidí perdre el cap per un terme botànic. 4 Eructem tot giravoltan­t. Ganyota de llatinòrum. Oxigen.

5 Triï un vi escaient al plat que tastem. Abaixat com un mitjó o una bandera.

6 Besada. Vistes zenitals. Preposició d’origen. 7 Principi d’ignomínia. Provar la no-adequació a la necessitat d’una proposició. Indoeurope­us. 8 Agrassot. Presumir amb arrogància. 9 As. Ària de proporcion­s reduïdes que ha format part de l’òpera lleugera i de la cantata. Esquelet de l’amic americà. 10 Llepa sense vocalitzar. Rabents. Començo a enorgullir­me’n. 11 S’aixeca del llit envoltada de soldats que porten biberó. Quasi són cítrics, però contenen Y. Res no és. 12 Feren servir. Rimes sense cap ni peus. La teva. 13 És quan bec que perdo el cap. Dallada en ple enlluernam­ent. Càrrec militar al nord d’Àfrica que es camufla al Valle de los Caídos. 14 Grava grossa emprada en les naus com a llast. Divideix en tres parts iguals.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain