La Vanguardia (Català)

BLANQUES JUGUEN I GUANYEN

-

Aquest exercici, inspirat en una partida real, posa a prova la capacitat del lector per imaginar un bell escac i mat, sortit del no-res, en una posició aparentmen­t tranquil·la. Però el fet que el rei negre romangui al centre del tauler, sense haver arribat a la seguretat de l’enroc, permet a les blanques posar en marxa un conegut mecanisme d’atac, amb un sacrifici guanyador doble.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain