La Vanguardia (Català)

BRIDGE

- J. López

Vostè surt de l’A , per al 2 , el 3 i el 4 . Com planeja la defensa?

La subhasta i el 3 servit per Est a la sortida deixen clar que pot proporcion­ar una fallada en trèvol al seu company. El problema és que amb dues bases en trèvol i la K no n’hi ha prou per batre el contracte. No obstant això, vostè pot tenir l’esperança fundada que Est posseeixi una carta alta. Si compta amb l’A o l’A , la defensa no tindrà dificultat­s. La complicaci­ó es presentarà en el cas que l’honor del seu company sigui la K . Per cobrir aquesta possibilit­at, vostè ha d’ajornar la fallada d’un trèvol, en favor d’obrir el diamant.

Les mans ocultes:

Est farà la K i fallarà un trèvol quan vostè entri amb la K . D’altra banda, noti que seguir a trèvol a la segona basa impossibil­itaria l’apertura del diamant.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain