La Vanguardia (Català)

Art

- TERESA SESÉ

PITARCH I IMPOSSIBIL­ITAT DEL DEJUNI. La improducti­vitat, la pèrdua, l’error, l’inconformi­sme, l’excés i l’autocrític­a. Aquestes són, segons el comissari David Armengol, algunes de les pautes d’entrada al pensament de Jaume Pitarch (Barcelona, 1963), artista amb una trajectòri­a que ara és revisada en una exposició que reuneix un ampli conjunt d’obres (escultures, instal·lacions, dibuixos, vídeos , textos...) que van des dels noranta fins a l’actualitat. Es titula La pràctica impossibil­itat del dejuni ,ila frase “avança el joc de tensions entre contraris que defineix el seu treball”, entre el sacrifici o la creença que ens encoratja a dur a terme allò que ens proposem i la pràctica impossibil­itat d’aconseguir-ho.

TECLA SALA, L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT. 30/III-16/VII

MARCEL GIRÓ, DE BADALONA AL MOMA. El de la fotografia és un terreny adobat als oblits i, per tant, també a les sorpreses i els descobrime­nts, perquè la història es reescriu cada dia, de vegades amb molt anys de retard. Només així s’explica el desconeixe­ment de la figura i l’obra de Marcel Giró (Badalona, 1913-2011), català exiliat al Brasil durant la postguerra que va ser un dels principals representa­nts de l’escola Paulista i l’obra de la qual figura a les col·leccions del MoMA. El dona a conèixer la galerista Rocío Santa Cruz.

GALERIA ROCIOSANTA­CRUZ. A PARTIR DEL 30/III

AJOBLANCO VIATJA AL 1977. Ajoblanco, la revista fundada el 1974 per Pepe Ribas, es va convertir en el referent llibertari de tots els que volien deixar enrere el mal son del franquisme. Era revista de pensament radical i llibertari que va tenir un gran protagonis­me i influència en els moviments socials de la transició. Ho expliquen els seus protagonis­tes (Pepe Ribas, Fernando Mir i Toni Puig) en una exposició centrada en l’any 1977.

NIVELL ZERO DE LA FUNDACIÓ SUÑOL. 30/III-6/V

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain