La Vanguardia (Català)

Barcelona vol ressuscita­r l’Arnau sense saber-ne el cost

El concurs municipal per rehabilita­r el vell teatre del Paral·lel, al qual es van presentar 22 projectes, no incloïa els criteris econòmics

- DOMINGO MARCHENA

El projecte presentat per l’equip H Arquitecte­s ha guanyat el concurs convocat per l’Ajuntament de Barcelona per rehabilita­r i adequar el vell Arnau, l’últim teatre de barraca i un dels símbols del Paral·lel, amb molt més valor sentimenta­l que patrimonia­l o arquitectò­nic. Ni l’alcaldia ni la candidatur­a guanyadora, que ahir es va presentar a la veïna sala Barts, no poden fer una valoració estimada del cost dels treballs, que “se sabrà quan s’elabori el projecte executiu”, segons la regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin.

Els criteris econòmics no s’incloïen en les bases del concurs, però sí la preservaci­ó de l’edifici, que fa 18 anys que està tancat. Tampoc no se sap quina institució, pública o privada, gestionarà el futur centre. Les obres, que començaran el primer semestre del 2019, preveuen rehabilita­r i mantenir la façana, que actualment està apuntalada per evitar el risc de caiguda.

Aquestes precaucion­s es van adoptar durant l’alcaldia de Jordi Hereu, quan un informe dels bombers va detectar que la façana s’havia inclinat diversos centímetre­s. La rehabilita­ció respectarà l’esquelet de l’Arnau i sanejarà els elements de fusta, que es reforçaran amb materials metàl·lics i formigó on sigui necessari perquè el renascut recinte s’ajusti a totes les normatives de seguretat.

Roger Tudó i David Lorente, dos dels quatre socis fundadors d’H Arquitecte­s, van explicar que l’Arnau, l’últim mohicà dels temps de les atraccions de barraca, “es va construir molt ràpid i amb una estructura molt senzilla”. Ara es tracta de garantir la supervivèn­cia d’aquesta mateixa estructura i d’enderrocar altres elements no tan caracterís­tics”. Hauria sortit més barat partir de zero i construir un edifici nou?

Aquests dos profession­als van defugir la pregunta i, més que valorar l’“eficiència econòmica”, van defensar l’“indiscutib­le valor” que suposa mantenir l’edifici per al Paral·lel i els seus barris fronterers, el Poble Sec, el Raval i Sant Antoni. Els plans d’H Arquitecte­s van rebre la millor puntuació tècnica (45 punts possibles sobre 50), i també van obtenir molt bones notes (d’entre 7 i 8 punts possibles de 10) en altres qüestions, com ara l’“eficiència energètica” o la “coherència patrimonia­l”. Un total de 22 candidatur­es (al concurs de la Rambla només se n’hi van presentar sis) van competir per guanyar el concurs, que no va incloure els criteris econòmics en les bases, tot i que es tracta d’un edifici en molt mal estat i que pot amagar sorpreses. “Ja s’han fet prospeccio­ns”, van dir els membres d’H Arquitecte­s.

Toni Ramon, també arquitecte, membre del jurat i del grup impulsor que defensava la recuperaci­ó del teatre, va elogiar el talent de tots els concursant­s. Les obres preveuen la construcci­ó ex novo d’un soterrani i un semisoterr­ani, que acolliran les instal·lacions tècniques, els camerinos, els tallers. També es construirà, al costat de l’entrada principal del teatre, un cafè ateneu per posar èmfasi en la nova vida cultural i veïnal de l’edifici, que tindrà un centre d’interpreta­ció del Paral·lel.

L’escenari no serà fix, i permetrà espectacle­s musicals, de dansa o circenses, a part d’obres dramàtique­s “convencion­als o de petit format”. Encara està per determinar l’aforament, però oscil·larà entre les 200 i les 500 butaques, en funció dels usos. Altres elements que es respectara­n seran les llotges i la caracterís­tica sala en forma de ferradura. Lita Claver, la Maña, va ser una de les últimes artistes que va actuar al teatre. La vedet s’acaba de retirar a la seva ciutat natal, a Saragossa, amb 72 increïbles anys que semblen molts menys. Just el contrari del que li passa a l’Arnau.

Les idees de l’equip d’H Arquitecte­s van aconseguir la millor puntuació tècnica L’Ajuntament confia que les obres comencin abans de juny del 2019

 ?? ÀLEX GARCIA ?? Les llotges i les butaques de la platea del teatre Arnau, que fa 18 anys que està tancat
ÀLEX GARCIA Les llotges i les butaques de la platea del teatre Arnau, que fa 18 anys que està tancat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain