La Vanguardia (Català)

Imatges oníriques

La fotògrafa Andrea Torres és la dona més jove que ha exposat a Montserrat

- MARTA CAMPABADAL Barcelona

La mostra El silenci de les magranes formada per trenta fotografie­s de l’artista Andrea Torres Balaguer, arriba a l’Espai d’Art Pere Pruna del Museu de Montserrat (MDM), on es podrà veure fins a l’11 de novembre.

Andrea Torres (Barcelona, 1990) és la dona més jove que ha exposat al Museu de Montserrat. És llicenciad­a en Belles Arts per la UB i ha exposat a Barcelona, Madrid, París, Londres i Nova York. L’obra d’aquesta jove artista està influencia­da pels somnis i el surrealism­e; explora la feminitat i la naturalesa a través del simbolisme i la tècnica de la transcripc­ió dels somnis. Inspirades per referèncie­s del realisme màgic i de la teoria de la psicoanàli­si, les seves imatges experiment­en amb el conscient i el subconscie­nt. Pensant en el concepte d’escena-acció, l’artista crea obres que suggereixe­n relats i convida l’espectador a reinterpre­tar-les, procurant experiment­ar amb els límits entre la realitat i la ficció.

La mostra està comissaria­da per Bernat Puigdoller­s, historiado­r i crític d’art, membre de l’equip del Museu de Montserrat, que afirma que Andrea Torres “té ànima de poeta; sap bé

que és preferible l’evocació a la rotunditat. Tan sols presenta els elements imprescind­ibles per fer-nos caure en la trampa”.

L’obra de Torres forma part de prestigios­es col·leccions com el Patrimoni Artístic de la Universita­t de Barcelona i les col·leccions de la Fundació Vila Casas i de la Fundació Bassat. Actualment, la represente­n la Galeria Miquel Alzueta de Barcelona, In Camera Galerie de París i Qlick Editions d’Amsterdam.

 ??  ?? Espai Pere Pruna. Fins a l’11/XI
EL SILENCI DE LES MAGRANES
Espai Pere Pruna. Fins a l’11/XI EL SILENCI DE LES MAGRANES

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain