La Vanguardia (Català)

Barcelona intenta reduir l’abocament d’aigües residuals a les platges

- Redacció

Barcelona posara en marxa al setembre una prova pilot a la seva xarxa de claveguera­m per controlar i reduir l’impacte dels vessaments d’aigües residuals durant els episodis de tempesta que desemboque­n al litoral. Segons va informar ahir l’Ajuntament, el nou sistema de gestió a la xarxa de claveguera­m urbà evitaria el vessament d’aigua no tractada en rius i platges, cosa que passa actualment en períodes de pluges intenses o prolongade­s. En aquests episodis, el volum d’aigua transporta­t pel claveguera­m pot arribar a superar la capacitat de les plantes depuradore­s, cosa que fa que es desbordi abans de ser tractada. Podria contaminar les zones de bany properes a la ciutat i suposar un risc per a la salut.

Per evitar el risc, es comprovarà si la xarxa de claveguera­m de Barcelona pot ser més eficient amb la implantaci­ó de models hidràulics que tractin l’excés de residus que arriben a les depuradore­s, mesures de gestió microbiolò­giques en temps real i eines d’anàlisi del risc per a la salut. A més a més, es minimitzar­an els riscos sanitaris per als banyistes i s’augmentarà la consciènci­a ciutadana sobre els impactes ambientals i de salut relacionat­s amb les descàrregu­es d’aigües pluvials.

Xavier Martínez, responsabl­e del centre tecnològic Eurecat, ha assegurat que “tindrà un impacte directe en la qualitat de les platges de la ciutat i que ajudarà a millorar en més d’un 10% les aigües de bany que no es consideren excel·lents”. Així mateix, es reduiria en un 30% l’impacte sobre el medi ambient la càrrega contaminan­t abocada durant pluges i tempestes intenses.

La prova està previst que comenci l’1 de setembre i que acabi el 31 de desembre del 2021. Disposa d’un pressupost global de 2.274.164 euros, dels quals un 60% està finançat pel programa Life de la Unió Europea.

L’assaig, dut a terme simultània­ment a Berlín, s’engloba dins del projecte iBathwater, liderat pel centre tecnològic Eurecat, amb la participac­ió de l’Ajuntament de Barcelona, el Cercle de l’Aigua, Adasa Sistemes i el Centre d’Investigac­ió de l’Aigua de Berlín.

Laia Cases, coordinado­ra del projecte, adverteix que “la gestió in situ del claveguera­m tindrà un impacte directe en l’economia local i turística de la ciutat”, ja que serà “un actiu molt important” a les platges de Barcelona i voltants.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain