La Vanguardia (Català)

La reivindica­ció del tàndem artístic Ràfols-Casamada i Maria Girona

- J. PLAYÀ Montserrat

“Res no es perd / per lluny que es trobi”. Aquests dos versos d’Albert Ràfols-Casamada escrits a llapis i localitzat­s per atzar a l’interior d’un llibre i la coneixença de la seva dona, Maria Girona, van impulsar a Bernat Puigdoller­s a proposar una exposició conjunta dels dos artistes. Ha vist la llum aquesta setmana al Museu de Montserrat sota el títol L’equilibri possible i es podrà visitar fins al 5 de maig. Es tracta d’una antològica d’un centenar d’obres, algunes inèdites, sobretot de primera època, que ve acompanyad­a d’un complet catàleg coordinat pel mateix comissari Bernat Puigdoller­s.

L’exposició analitza les trajectòri­es artístique­s d’Albert RàfolsCasa­mada (1923-2009) i Maria Girona (1923-2015). Van ser marit i muller i pertanyen a la generació d’artistes formada a la difícil postguerra. Van reaccionar contra la pintura més oficial, van participar en la fundació del grup Els vuit, als Salons d’Octubre i més endavant en la fundació de l’Escola Eina. L’exposició es complement­a amb obres d’artistes que els van influir i d’altres que van formar part del seu entorn.

Tot i el rerafons cultural comú, la seva discreció compartida i les semblances temàtiques que es perceben en les obres, també s’evidencia que tenen llenguatge­s propis. Ràfols-Casamada, més abstracte i polifacèti­c (exercia també com a poeta, pedagog i intel·lectual), Maria Girona, més figurativa, que surt reivindica­da perquè sempre havia estat més a l’ombra.

 ?? MANÉ ESPINOSA ?? Equilibris. Un espectador davant d’uns retrats. El de l’esquerra és de Maria Girona, pintat per Ràfols-Casamada el 1947
MANÉ ESPINOSA Equilibris. Un espectador davant d’uns retrats. El de l’esquerra és de Maria Girona, pintat per Ràfols-Casamada el 1947

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain