El web de LA VANGUARDIA

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

MUN­DI­AL DE FUT­BOL FE­ME­NÍ

Se­guiu la ce­ri­mò­nia d’inau­gu­ra­ció i el re­lat del pri­mer par­tit Fran­ça-Co­rea del Sud.

E-KONOMIA

El Bre­xit se so­lu­ci­o­na en un mi­nut i Trump ens diu com fer-ho.

ENQUESTA

S’hau­ria d’in­ver­tir més en la llui­ta con­tra la desi­gual­tat so­ci­al?

LA BÚSTIA DEL LECTOR

On hi ha més em­bus­sos de tràn­sit?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.