EL MARCADOR DE LA MARATÓ

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

TV3 22 HO­RES

Gem­ma Ni­er­ga i Ra­mon Ge­ner, amb el con­tra­punt de Marc Gi­ró i Eli­sen­da Pi­ne­da, pre­sen­ten aquest es­pe­ci­al en què es des­co­bri­rà, en di­rec­te, el marcador fi­nal de La Marató del 2018, que va es­tar de­di­ca­da al càn­cer. Al pro­gra­ma hi ac­tu­a­ran ar­tis­tes com Oques Gras­ses, Els Ca­tar­res, Jo­an Dau­sà, Ma­ca­co i Ju­dit Ned­der­mann.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.