El Bar­ça Las­sa rep el Sa­ra­gos­sa

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

BÀS­QUET El Bar­ça Las­sa rep avui al Pa­lau Blau­gra­na (21 h) el Tecny­con­ta Sa­ra­gos­sa en el pri­mer par­tit de la sè­rie de se­mi­fi­nals de la Lli­ga En­de­sa. Se­rà un du­el que es va ju­gar per dar­re­ra ve­ga­da fa tres dè­ca­des (3-0 per al Bar­ça d’Aí­to). Els de Pe­sic van do­mi­nar en els dos par­tits de la lli­ga re­gu­lar els ara­go­ne­sos, la gran sor­pre­sa dels quarts des­prés d’ha­ver eli­mi­nat el Basko­nia. Pel Bar­ça, Pe­sic comp­ta amb Heur­tel, Sin­gle­ton i Cla­ver en un bon mo­ment. / Redac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.