El Bar­ce­lo­ne­ta, a se­mi­fi­nals amb vi­gor

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - T.L.J.

WATERPOLO El Zo­di­ac CN At­lè­tic Bar­ce­lo­ne­ta dis­pu­ta­rà aquest ves­pre (20.30 h) les se­mi­fi­nals de la Lli­ga de Cam­pi­ons con­tra el Fe­rencvá­ros des­prés d’ha­ver su­perat ahir el BPM de Ve­ro­na per un con­tun­dent 12-7. L’equip de Chus Mar­tín, amb un gran par­tit, va en­car­ri­lar el tri­omf amb un se­gon quart es­plèn­did (4-1 de par­ci­al). Els mà­xims go­le­ja­dors van ser Fe­li­pe Per­ro­ne i Ál­va­ro Gra­na­dos, amb 3 gols ca­das­cun; Bus­tos (2), Ma­lla­rach, Fran Fernán­dez, Ta­hull i Fa­me­ra van com­ple­tar la go­le­ja­da. El ri­val de se­mi­fi­nals, el Fe­rencvá­ros, va su­perar per 9-10 el Jug Du­brov­nik de Xa­vi Garcia. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.