Re­cep T. Er­do­gan

Pre­si­dent de Tur­quia

La Vanguardia (Català) - - LA SEGONA -

Er­do­gan va or­de­nar ahir a l’exèr­cit turc en­vair el nord de Sí­ria, con­tro­lat pels kurds. L’ofen­si­va té el vis­ti­plau de Trump, però aban­do­na a la se­va sort els kurds, que han es­tat un pun­tal en la llui­ta con­tra l’Es­tat Is­là­mic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.