Se­gui, per­què pas­sar no po­drà

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

“Per on pas­sar per aques­ta vo­re­ra del car­rer Es­ta­var de Llí­via?”, pre­gun­ta in­tri­gat el subs­crip­tor Pe­re Vi­la Mo­las, en vis­ta d’aques­ta vo­re­ra tan es­tre­ta ocu­pa­da per un banc i amb una jar­di­ne­ra da­vant per re­ma­tar el des­pro­pò­sit que va des­co­brir a l’en­cla­va­ment de la Cer­da­nya.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.