21 HO­RAS EN MUNICH

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

8TV 22.10 HO­RES Dra­ma 101 mi­nuts *** Di­rec­ció: Wi­lli­am A. Gra­ham

In­tèr­prets: Wi­lli­am Hol­den, Shir­ley Knight, Fran­co Ne­ro, Ant­hony Qu­ay­le

Na­ci­o­na­li­tat: EUA (1976) Als Jocs Olím­pics del 1972, Se­tem­bre Ne­gre va pren­dre 11 at­le­tes is­ra­e­li­ans d’os­tat­ges.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.