POMPEYA

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

FDF 22.30 HO­RES His­tò­ri­ca 102 mi­nuts ** Di­rec­ció: Paul W.S. An­der­son

In­tèr­prets: Kit Ha­ring­ton, Car­rie-An­ne Moss, Emily Brow­ning, Jessica Lu­cas

Na­ci­o­na­li­tat: Ca­na­dà i Ale­ma­nya (2014) L’any 79 el vol­cà Ve­su­vi en­tra en erup­ció i des­tru­eix la ciu­tat de Pom­pe­ia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.