PUNTS DE VIS­TA

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

LA2 18.10 HO­RES Aquest pro­gra­ma cul­tu­ral es­tre­na eta­pa pre­sen­tat per l’ac­triu Tà­nia Sar­ri­as i amb Mer­ce­des Sam­pi­e­tro com a con­vi­da­da. Tam­bé hi hau­rà els di­rec­tors de ci­ne­ma Ori­ol Pau­lo i Clara Ro­quet, que pre­sen­ta­rà el seu pri­mer llarg­me­trat­ge, i l’ac­tu­a­ció de les Sey Sis­ters, que par­ti­ci­pen en la Ti­en­da

de los hor­ro­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.