An­su Fa­ti no ju­ga­rà el Mun­di­al sub-17

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

El da­van­ter blau­gra­na An­su Fa­ti no ju­ga­rà el Mun­di­al sub-17. D’aques­ta ma­ne­ra la per­la bar­ce­lo­nis­ta es­ta­rà dis­po­ni­ble per dis­pu­tar el clàs­sic del Camp Nou con­tra el Ma­drid. El ju­ga­dor no va po­der ser con­vo­cat per l’ab­so­lu­ta i la sub-21 per un pro­ble­ma bu­ro­crà­tic. Del Bar­ce­lo­na han es­tat con­vo­cats dos fut­bo­lis­tes per al Mun­di­al sub-17. Es trac­ta d’Ilaix Mo­ri­ba i José Martínez. Tam­bé ju­ga­rà el tor­neig Pe­dri, ju­ga­dor que va fit­xar el Bar­ce­lo­na i va dei­xar ce­dit al seu club, el Las Pal­mas.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.