Ra­mos ba­trà el rè­cord de par­tits de Ca­si­llas

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

La se­lec­ció es­pa­nyo­la va de­mà a Os­lo per as­se­gu­rar dis­sab­te con­tra No­ru­e­ga la clas­si­fi­ca­ció per a l’Eu­ro­co­pa del 2020. Ro­bert Mo­re­no ja té molt per­fi­lat l’on­ze. Ro­dri­go se­rà el da­van­ter cen­tre. Ser­gio Ra­mos es con­ver­ti­rà en el ju­ga­dor amb més par­tits in­ter­na­ci­o­nals (168) i su­pera­rà Ca­si­llas per un. No­ru­e­ga va anun­ci­ar que ha ex­hau­rit les en­tra­des de l’es­ta­di Ulle­va­al, amb un afo­ra­ment de 28.000 es­pec­ta­dors

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.