BRIDGE

La Vanguardia (Català) - - VIURE - J. López

Oest surt del 8 . Com pla­ne­ja el car­teig?

La sor­ti­da pro­vé d’un dou­ble­ton. És in­cor­rec­te fer la pri­me­ra ba­sa amb l’A i ar­ras­trar, ja que Oest gua­nya­ria amb l’A i in­sis­ti­ria en cor. Al fi­nal, Est aca­ba­ria fent la mà amb di­a­mant i pro­por­ci­o­na­ria una fa­lla­da en cor al seu com­pany. El més en­cer­tat és ju­gar un di­a­mant abans de fer la pri­me­ra ar­ras­tra­da. Ai­xí eli­mi­na­rà l’en­tra­da d’Est.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.