LA PAISANA

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

LA 1 22.05 HO­RES

Eva Hac­he vi­at­ja a Bur­gos per conèi­xer Oña. Allà co­nei­xe­rà, en­tre d’al­tres, el pro­pi­e­ta­ri del bar Janfry; la Vi­si i l’Ig­na­cio, una pa­re­lla que fa 66 anys que es­tan junts; en Javier, un amant de la pes­ca, i en Jo­su, un apas­si­o­nat dels ocells. Tam­bé des­co­bri­rà un so molt es­pe­ci­al, el del hang, un ins­tru­ment de per­cus­sió que té en­a­mo­rat en Gui­ller­mo.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.