UN MA­PA DEL MÓN

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

8TV 22.00 HO­RES Dra­ma 125 mi­nuts **

Di­rec­ció: Scott Elli­ott

In­tèr­prets: Si­gour­ney We­a­ver, Ju­li­an­ne Mo­o­re, Da­vid Strat­hairn, Ch­loë Se­vig­ny

Na­ci­o­na­li­tat: EUA, 1999 L’Ali­ce és una do­na fe­liç­ment ca­sa­da, in­fer­me­ra a l’es­co­la de la se­va lo­ca­li­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.