THE ITALIAN JOB

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

ANTENA 3 22.10 HO­RES Ac­ció 104 mi­nuts **

Di­rec­ció: F. Gary Gray

In­tèr­prets: Mark Wahl­berg, Char­li­ze The­ron, Do­nald Sut­her­land, Ja­son Stat­ham

Na­ci­o­na­li­tat: EUA, 2003 Una ban­da de lla­dres es pro­po­sa dur a ter­me un gran ro­ba­to­ri a Ve­nè­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.