El pla­to fa­vo­ri­to de los ca­ta­la­nes

La Vanguardia (Català) - - MONOGRÀFIC ESPECIAL -

El Fó­rum aco­ge el con­cur­so Nou plat fa­vo­rit

dels ca­ta­lans, de la revista Cui­na y la Co­o­pe­ra­ti­va Cul­tu­ral Som. El con­cur­so, cuyo ga­na­dor se cono­cerá el 20 de no­vi­em­bre en el Au­di­to­rio, apu­es­ta por una se­lec­ci­ón de 12 pla­tos ela­bo­ra­dos por co­ci­ne­ros de to­do el mun­do. Los se­lec­ci­o­na­dos son: sus­hi (Ha­ha), Pad Thai (La­mun Cui­na Thai), sa­mo­sas (Tan­do­or), fa­la­fel (Ka­raka­la), cus­cús (El pe­tit Mont­ju­ïc), are­pas (Anormal), ce­vic­he (Lec­he de Ti­gre), ta­cos (Chi­ua­ua), piz­za na­po­li­ta­na (ter­ra­za Ra­ve­llo), crê­pes (cre­pe­rie Bre­ton­ne), poke bowl (Hu­la Poke) y dim sum (Me­mo­ri­as de Chi­na).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.